Klassieke poorten zijn qua ontwerp heel divers. Alhoewel men in het algemeen kan stellen dat het gebruik van ornamenten en ronde vormen bepalend is, zorgt de mate waarmee dat gebeurd, de onderlinge combinaties en de gebruikte horizontale lijn voor een grote variatie. Van strak tot onstuimig barok.